محاسبه و صدور آنلاین بیمه بدنه

بیمه بدنه خودرو:

این بیمه نامه اختیاری می باشد و بیمه گذار می تواند با پرداخت مبلغی خودرو خود را در مقابل آتش سوزی ،صاعقه ،انفجار ،تصادف وسرقت بیمه نماید ضمنا علاوه بر پوشش های اصلی فوق بیمه گذار در صورت تمایل می تواند پوشش های تبعی زیر را خریداری نماید .(سایبان امن کوثر تمام پوشش های تبعی زیرراپیشنهاد می نماید )

۱٫سرقت در جای قطعات خودرو : ممکن است در پارکینگ یا در کنار خیابان قطعات خودرو به سرقت برود در صورت خریداری نمودن این پوشش خسارت وارده توسط بیمه گر جبران می شود .

۲٫بلایای طبیعی :خساراتی مانند سیل ،تگرگ،طوفان و سقوط درختان و تیر برق بر روی خودرو ها در صورتی قابل جبران است که بیمه گذار این پوشش را خریداری نموده باشد.

۳٫رنگ و اسید پاشی : ممکن است خودروی بیمه گذار اشتباهی توسط شخصی مورد اسید پاشی یا رنگ پاشی واقع گردد خسارات وتارده در صورتی قابل جبران است که بیمه گذار قبلا این پوشش اضافی را خریداری نموده باشد.

۴٫شکست شیشه به تنهایی :چنانچه شیشه های خودرو به هر علت شکسته باشند ، خسارت در صورتی قابل جبران است که بیمه گذار قبلا این پوشش را خریداری نموده باشد .

۵٫نوسانات قیمت : با توجه به افزایش پی در پی قیمت خودرو ها چنانچه قیمت خودرو افزایش یابد و بیمه گذار اقدام به خرید الحاقیه افزایش سرمایه ننماید در موقع بروز خسارت ، مشمول قاعده نسبی خواهد شد وقسمت زیادی از خسارت جبران نمی گردد. امادر صورتی که بیمه گذار اقدام به خریدن این پوشش اضافی کرده باشد ، اگرقیمت خودرو تا ۵۰ درصد ارزش روز بیمه گران شده باشد نیاز به خرید الحاقیه افزایش سرمایه نمی باشد و د رموقع پرداخت خسارت مشمول ماده ۱۰ قانون بیمه (قاعده نسبی ) نمی گردد.

%۷۵تخفیف بیمه بدنه خودرو

جهت استفاده از این فرصت طلایی لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

بیمه بدنه خودرو

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت
  • اطلاعات بیمه گذار

  • مثال : رضا احمدی
  • مثال : ۱۷۱۸۸۸۴۵۶۷
  • مثال : ۱۳۶۷/۰۳/۲۰
  • اطلاعات خودرو

  • به عنوان مثال : پراید مدل ۹۷
  • به عنوان مثال : ۲۳۰ میلیون تومان
  • کد چند رقمی که روی کارت ماشین یا برگه سبز درج شده است
  • کد چند رقمی که روی کارت ماشین یا برگه سبز درج شده است