خانه / بیمه نامه مسئولیت سازندگان ابنیه

بیمه نامه مسئولیت سازندگان ابنیه

بیمه نامه مسئولیت سازندگان ابنیه

دراین بیمه نامه غرامات جانی ناشی از صدمات جسمانی وارد به کارکنان ساختمانی در حین اجرای عملیات ساختمانی در محل مندرج در بیمه نامه که به دلیل وقوع یک حادثه مشخصی تخت پوشش قرار می گیردجبران میگردد.

تعهد بیمه گر مشروط به احراز مسولیت کار فرمادرمقابل کارکنان وشامل غرامت فوت ونقص عضودائم اعم ازکلی وجزیی وپرداخت هزینه های پزشکی ناشی از حوادث تامبالغ مندرج در بیمه نامه میباشد.

سازندگان عزیز میتوانند با تکمیل فرم زیر این بیمه نامه را با کمترین قیمت وکامل ترین پوششها از شرکت سایبان امن کوثر تهیه نمایند.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت

 

 

اشتراک گذاری :

مشاور رایگان بیمه ای

برخی از مشتریان بیمه کوثر
 
مورد اعتماد مشتریان‌مان هستیم
مشاوره و استعلام آنلاین انواع بیمه نامهاینجا کلیک کنید
+ +
تماس جهت مشاوره و صدور بیمه