بیمه بار صندوق عقب خودرو

پوشش بار صندوق عقب خودرو فقط توسط شرکت بیمه کوثر وبه منظور آسایش مسافران عزیز صادر می گردد . این پوشش  به خریداران بیمه های بدنه  فروخته می شود وخریداران این پوشش از ۱۰ درصد تخفیف در بیمه بدنه خودرو برخوردار خواهند شد به موجب این بیمه نامه لوازم سفری داخل صندوق عقب خودرو تا سقف ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال (به صورت ترکیبی برای سرقت یا آتش سوزی )  ناشی از تصادف وحادثه بیمه می باشند.

بیمه بار صندوق عقب خودرو

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت