بیمه نامه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی چیست؟

به موجب قانون مدنی ایران، هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال  دیگر‌ ی که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد. موضوع بیمه مسئولیت مدنی نیز تامین و جبران خسارت هایی است که بر اثر تقصیر، خطا و یا فعالیت مخاطره‌آمیز بیمه‌گذار متوجه اشخاص دیگر گردد. کسانی  که دارای هرگونه فعالیت می باشند داشتن بیمه مسئولیت برای آنها الزامی است زیرا ممکن است به سبب فعالیت آنان خسارت یا آسیبی به اموال وجان دیگران واردشود . بهترین راه برای جبران  خسارتهای احتمالی خریداری بیمه‌ نامه مسئولیت متناسب با موضوع فعالیت شماست . وشما با پرداخت مبلغی اندکی می توانید آرامش را برای خودتان فراهم سازید.

شرکت سایبان امن کوثر آمادگی دارد بهترین بیمه نامه مسئولیت را با پوشش های کامل با مناسب ترین قیمت به شما تقدیم نماید.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت