بیمه درمان تکمیلی کوثر

بیمه در مان تکمیلی چیست؟

با توجه به بالا رفتن نرخ خدمات در مانی ، اغلب شرکت های بیمه اجتمایی  سعی می کنند از زیر بار مشتریان خود شانه خالی کنند. لذا بیمه گذاران عمده سعی می کنند به منظور تامین آسایش کارکنان خود علاوه بر بیمه پایه از شرکت های بیمه بازرگانی بیمه مکمل درمان خریداری نمایند تا به وسیله آن تعرفه خدمات درمانی کارکنان خود که بیمه گر اول از پرداخت آن ناتوان است را جبران نمایند.در این بین شرکت بیمه کوثر به عنوان شرکت دارای سطح توانگری یک در بین سایر شرکت های بیمه ای به خوبی توانسته  است جوابگوی بیمه گذاران خود بوده و به عنوان یکی از شرکتهای سربلند به تعهدات خود عمل نماید و موجبات رضایتمندی بیمه گذاران خود را برآورده نماید .توصیه ما به شما بیمه در مان تکمیلی کوثر می باشد.

شرکت بیمه سایبان امن کوثر به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت بیمه کشور افتخار دارد مشاور بیمه ای شما باشد.

تلفن های مشاوره :

۰۲۶۳۲۸۲۷۲۶۴              ۰۲۶۳۲۸۲۷۲۶۵        ۰۹۱۲۳۶۶۷۰۴۵

                             بیمه کوثر سرچشمه آرامش

بیمه نامه درمان

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت