بیمه انرژی

 

در این نوع بیمه نامه قرارداد های تخصصی و سرمایه های کلان مربوط به سکو های نفتی ، پالایشگاه ها ، انبار ها، طرح های لوله گذاری ، تاسیسات پتروشیمی و انواع سازه های مربوطه در دو بخش خشکی و فراساحلی تحت پوشش قرار می گیرد .

بیمه نامه انرژی

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت