بیمه نامه های مهندسی

 

تاریخچه ی بیمه های مهندسی

انفجار دیگ های بخار و بروز صدمات و خسارات شدید به جان و مال اشخاص سبب گردید که استفاده کنندگان از این دستگاه ها در سال ۱۸۵۴ میلادی در شهر منچستر انگلیس گرد هم آمده و سازمان استفاده کنندگان از دیگ بخار را تاسیس کنند . این سازمان از طریق استفاده ازکارشناسان متخصص به طور منظم از دیگ های بخار بازدید می کرد . و نظرات مشورتی به استفاده کنندگان ارائه می داد در سال ۱۸۵۸ اعضائ اقدام تاسیس شرکت بیمه دیگ بخار نمودند که نخستین شرکت بیمه در زمینه بیمه های مهندسی بود و پس از آن متعاقبا شرکت های بیمه دیگری تاسیس گردید. در آلمان نیز در اوایل قرن ۲۰ با صدور اولین بیمه نامه ماشین آلات پیمانکاران عملا صدور بیمه های مهندسی اغاز گردید. در ایران از اوایل دهه ۴۰ به کمک یکی از شرکت های بیمه آلمانی به نام مونیخ ری بیمه های مهندسی شروع به فعالیت کرد و اولین بیمه نامه در سال ۱۳۴۲ برای سد لتیان صادر گردید.هم اکنون نیز اغلب بیمه های رایج در این رشته ترجمه ی بیمه نامه های استاندارد شرکت مذکور می باشد.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت