بیمه آتش سوزی واحدهای غیرصنعتی

صاحبان فروشگاه ها ،شرکت های خدماتی وادارات ودفاتر آیا می دانید:

سرنوشت تمام سرمایه ودارایی شما به یک جرقه ویا یک اتصال کوچک سیم برق وابسته است به گونه ای که یک جرقه کوچک کافیست تا آتش سوزی مهیب بوجود آید وتمام دارایی شما را ببلعد.

شما میتوانید ساختمانها واموال خود را تنها با پرداخت مبلغ ناچیزی  در قبال آتش سوزی ،صاعقه وانفجار وزلزله بیمه کنید ودر صورت بروز هرکدام از این موارد کلیه خسارت شما جبران می گردد.تنها یک تماس ویا تکمیل فرم زیر توسط شما کافیست تا کار شناسان شرکت سایبان امن کوثر در اسرع وقت جهت کارشناسی وصدور بیمه نامه در محل کار شما حاضر شوند وامنیت خاطر را به شما هدیه نمایند .

بیمه نامه آتش سوزی

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت