بیمه نامه تمام خطر نصب E.A.R

تعریف بیمهEAR

بیمه ای است که پروژه های در حال احداث تاسیساتی و سازه هایی که ارزش اقلام مورد نصب در آن ها از ارزش مصالح بیشتراست  از قبیل کارخانه ، نیروگاه ، پالایشگاه  ، خطوط انتقال نیرو ، پتروشیمی سیستمهای مخابراتی ،اسکله های نفتی و مانند آن را تحت پوشش قرار می دهد

مدت بیمه نامه

 مدت بیمه نامه، مطابق مدت قرارداد بوده وبیمه گذار می تواند ودوره آزمایش (راه اندازی )ودوره نگهداری ( تحویل موقت ) را نیز خریداری نماید.

پوشش های موجود در بیمه نامه

این بیمه نامه شامل پوشش های کامل می باشد وبجز استثناعات بیمه نامه تمامی خطرات مورد بیمه را پوشش می دهد.

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت