بیمه نامه شکست ماشین آلات M.B

بیمه نامه شکست ماشین آلات M.B 

 ماشین آلات خط تولید وجرثقیلهای سقفی و تاور کرین ها همواره در معرض خرابی وسقوط می باشند.بیمه شکست ماشین آلات هم برای کارخانجات بزرگ وهم برای کارخانجات کوچک ومتوسط که شکست ماشین آلات نتایج وزیانهای مالی غیر قابل جبرانی برای آنها دارد مفید است .بیمه گذار ناچار است یا برای جبران خطرات احتمالی همواره مبلغی از سرمایه خود را نگهداری نماید،ویا اینکه به منظورجبران خسارت احتمالی به ماشین آلات وتجهیزات خود مبلغی رابه عنوان حق بیمه نزد یکی از شرکتهای بیمه پرداخت نموده و سرمایه آسیب پذیر خود را بیمه نماید. پیشنهاد ما به کلیه بیمه گذاران عزیز این است که با تکمیل فرم زیر این بیمه نامه را با کمترین قیمت وبهترین پوششها از شرکت سایبان امن کوثر خریداری نماید.  

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت