خرید بیمه زندگی

بیمه های اشخاص:

بیمه عمر وسرمایه گذاری (بیمه عمر مختلط )

 این بیمه نامه کامل ترین و جذاب ترین نوع بیمه عمر می باشد بیمه عمر مختلط (عمر و سرمایه گذاری ) دارای دو جنبه می باشد

۱-جنبه حمایتی :

بیمه گذار با پرداخت اولین حق بیمه مشمول پوشش های بیمه ای

( غرامت فوت عادی ، غرامت فوت بر اثر حادثه ، هزینه امراض خاص ، نقص عضو ناشی از حادثه ، از کار افتادگی بیمه گذار) می شود و چنانچه هر کدام از موارد فوق به وقوع بپیوندد شرکت بیمه ملزم به اجرای تهعد برای بیمه گذار یا ذینفع وی می باشد

۲-جنبه سرمایه گذاری: در این بخش از بیمه مختلط بیمه گذار مبلغی را که به عنوان حق بیمه پرداخت نموده است در پایان قرارداد این سرمایه را که چندین برابر شده است را به صوت یک جا و یا به صورت مستمری ماهیانه دریافت می نماید .

در بیمه عمر و سرمایه گذاری با توجه به اینکه بیمه گذار یا بیمه شده در هنگام عقد قرارداد ذینفع بعد از مرگ را مشخص نموده اند لذا در صورت فوت ایشان ، بدون هیچ گونه تشریفات قانونی اعم از پرداخت مالیات و یا تشریفات انحصار وراثت سرمایه فوت و اندوخته بیمه نامه با سود مربوطه به ذینفع پرداخت می گردد.

برای دسترسی به این سرمایه گذاری ارزشمند و برخورداری از منافع آن شما می توانید با تکمیل فرم زیر به صورت رایگان از مشاوره ی کارشناسان سایبان امن برخوردار شوید .

بیمه زندگی

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت