بیمه عمر و سرمایه گذاری سایبان امن کوثر

یک تیر و دو نشان هم بیمه شوید هم سرمایه گذاری کنید 

مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری کوثر :

۱-پرداخت حقوق و مستمری در پایان بیمه نامه یا دریافت ۱۰ برابر اندوخته خودتان در پایان قرارداد

۲- پرداخت اقساط بیمه نامه توسط شرکت بیمه  کوثردر صورت از کار افتادگی بیمه گذار

۳-دریافت مستمری بلاعوض در صورت ابتلاء به بیماری خاص

۴- دریافت غرامت نقص عضو ناشی از حادثه

۵-دریافت پوشش و سایبان امن حمایتی کوثر برای بازماندگان در صورت فوت بیمه شده

۶-دریافت سرمایه فوت در اثرحادثه برای بازماندگان تاچهار برابر سرمایه فوت عادی

۷- سرمایه گذاری سود آور و معاف از مالیات 

۸- عدم دسترسی مراجع قضایی به سرمایه و اندوخته شما در صورت ور شکستگی

۹- دریافت وام بدون ضامن و وثیقه 

بیمه زندگی

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت