بیمه شخص ثالث موتورسیکلت

با توجه به این که موتور سیکلت یک وسیله نقلیه موتوری می باشد ، به موجب قانون اجباری بیمه شخص ثالث می بایست بیمه شود و به ازای هر روز تاخیر مستلزم جریمه روزانه می گردد .نظربه خطرات بسیار زیاد برای راکبین موتور سیکلت توصیه می گردد حتی برای یک لحظه از موتورسیکلت بدون داشتن بیمه نامه معتبر استفاده نشود .

بیمه شخص ثالث موتور سیکلت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت

مرحله ۱ از ۲

۵۰%
  • به عنوان مثال : آپاچی مدل ۹۷