بیمه نامه خاص

بیمه های خاص 

در حال حاظر برای اکثر رشته های بیمه ای باتوجه به نیاز مشتریان وباتوجه به کثرت در خواست بیمه گذاران از سوی شرکت های بیمه ،بیمه نامه صادر می گردد اما برای برخی از رشته های بیمه ای تقاضای انبوه وجود ندارد و پوشش های بیمه ای برای  این مشاغل خاص وبنابه نیازمشتریان  به صورت محدود ارایه میگردد .

متداول ترین این نوع پوششهای بیمه ای به شرح زیر است.

بیمه بدنه هواپیما بیمه بدنه کشتی وماشین آلات نصب شده بر روی کشتی ،بیمه انرژی بیمه سکوهای نفتی وپالایشگاه ها ، انبارها  ،طرح های لوله گذاری ،تاسیسات پتروشیمی وغیره 

بیمه کوثر به عنوان شرکت دارای  سطح توانکری یک آمادگی عقد قرار داد با بیمه گذاران متقاضی بیمه های خاص رادارد.                                                          بیمه کوثر سرچشمه آرامش

بیمه نامه خاص

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت