بیمه بدنه و مسئولیت هواپیما

در این بیمه نامه کلیه خسارت های وارد به بدنه هواپیما ،هزینه های متعارف وضروری جهت بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از حادثه ،جبران صدماتی که درطول عملیات پرواز یا بهره بداری از مورد بیمه به اشخاص ثالث وارد گردیده ، جبران غرامات جانی ناشی از صدمات جسمانی وارد به مسافرین و خدمه پروازی در طول پرواز و همچنین خسارات وارد بر وسایل شخصی و بار های همراه مسافرین ، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد . 

در قالب بیمه هواپیما می توان کلیه هواپیما های تجاری ( مسافربری و ترابری ) ، هواپیما های سبک و فوق سبک ( اموزشی ، تفریحی ، خدماتی ، کایت ، گلایدر و بالگرد ) را نیز بیمه کرد . 

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت