بیمه نامه مسئولیت

هرشخصی ممکن است به سبب انجام عمل ویا حود داری از انجام عملی ،موجب  وارد نمودن زیان به اشخاص دیگر شود وملزم به جبران آن گردد .

 طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۷ است که در ماده یک آن آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود، مسئول جبران خسارتهای ناشی از عمل خود می باشد. با این ماده، مسئولت مدنی وسعت بی سابقه ای یافت ( نظیر آنچه در قوانین سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد).

شرکت بیمه کوثر به منظور حمایت از کارفرمایان محترم تولیدی،صنعتی وخدماتی آمادگی صدور انواع بیمه های مسئولیت مدنی با بهترین پوشش ها ومناسب ترین قیمت را دارد.کافیست فرم زیر را تکمیل فرمایید در اولین فرصت مشاوران مجرب باشما تماس خواهند گرفت .

بیمه نامه مسئولیت

بعد از تکمیل و ارسال این فرم با شما جهت مشاوره و اعلام نرخ و صدور بیمه نامه تماس خواهیم گرفت