برچسب: ارزانترین بیمه ثالث

بیمه ثالث + تمام قسط ۱۲ ماهه + بدون سود + بدون پیش پرداخت

بیمه ثالث + تمام قسط ۱۲ ماهه + بدون سود + بدون پیش پرداخت

  برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث موتور اینجا را کلیک نمایید:   قانون بیمه شخص ثالث: گرانترین بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث در تمامی شرکتهای بیمه گر دارای قیمتهای یکسانی هستند که این قیمتها در حداقل و کف تعهد مالی شرکت های بیمه گر میباشد که تعهد مالی آن برابر ۱۶۰ میلیون ریال معادل […]