برچسب: اركان صندوق شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۶ +ماده ۲۷+ ماده ۲۸

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۶ +ماده ۲۷+ ماده ۲۸

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲۶ـ اسناد مربوط به مطالبات و پرداخت های خسارات صندوق ، در حکم اسناد لازم الاجراءبوده و از طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک قابل مطالبه و وصول هستند. ماده۲۷ـ صندوق مجاز می باشد موجودی نقدی مازاد […]