برچسب: اصل پراکندگی

مفهوم اصل پراکنده بودن خطرهای بیمه شده چیست؟

مفهوم اصل پراکنده بودن خطرهای بیمه شده چیست؟

  مفهوم اصل پراکنده بودن خطرهای بیمه شده چیست؟ بیمه گر از نظر توان و قدرت مالی، محدودیت دارد لذا مبلغ معینی می تواند خسارت بپردازد و به همین دلیل است که از ریسک هایی که قبول می کند بخشی را متناسب با توان مالی به حساب شرکت خود نگه می دارد و بقیه را […]