برچسب: انواع بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی تقسیم بندی انواع بیمه های مسئولیت عمومی – بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی این ‌بیمه‌ ها برای جبران کلیه خسارات‌ مالی و جانی که دراثر خطرات نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال سایرین، را بعهده دارد. – بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی هرگاه افراد در موقع حضور و نیز استفاده از اماکن ورزشی‌ […]

بیمه مسئولیت عمومی + حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت عمومی + حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت عمومی   انواع بیمه های مسئولیت عمومی:   – بیمه مسئولیت حیوانات خانگی با توجه به افزایش میزان تقاضای جامعه برای نگهداری حیوانات در محل سکونت خود ، قطعا نگهداری حیوانات خانگی دارای مشکلات مخصوص به خود است که شما میتوانید با پرداخت میلغ کمی به شرکت بیمه ، بسیاری از هزینه های […]