برچسب: بدنه ارزان

بیمه کوثر + بیمه شخص ثالث خودرو + اقساط ۱۲ ماه + بدون پیش قسط

بیمه کوثر + بیمه شخص ثالث خودرو + اقساط ۱۲ ماه + بدون پیش قسط

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. بیمه اقساطی بدون پیش پرداخت و سود بیمه مرکزی، اعلام کننده حق بیمه پایه اصلی ترین عامل در تعیین نرخ حق بیمه در بیمه نامه شخص ثالث، میلغ دیه کامل انسان در ماههای حارم می باشد که توسط قوه قضاییه کشور در انتهای هر سال شمسی […]

بیمه کوثر + بیمه بدنه خودرو + بیمه قسطی ۱۲ ماه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید.     بیمه اقساطی بدون پیش پرداخت و سود بیمه بدنه خودرو چیست؟ بیمه بدنه برای تضمین خسارات احتمالی حوادث رانندگی ضروری و لازم میباشد. از رشته بیمه هایی میباشد که برای مالکان خودروها خیلی مفید است، چرا که مالک خودرو با پرداخت مبلغی مشخص تحت عنوان حق […]

بیمه آنلاین بدنه خودرو + بیمه ثالث بدون سود

بیمه آنلاین بدنه خودرو + بیمه ثالث بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید.   چرا بیمه بدنه؟ اگر به افزایش های روزا فزون قیمت خودروها و همچنین هزینه های کمرشکن تعمیر و بازسازی خسارتهای وارده به خودروها، دقت کنید متوجه میزان ارزش بیمه بدنه برای خودروی خود میشوید. از طرفی دیگر بیمه شخص ثالث برای جبران خسارهای مالی شخص ثالث در […]