برچسب: بیمارستان هدایت

بیمارستان های تامین اجتماعی تهران + تامین اجتمایی

بیمارستان های تامین اجتماعی تهران + تامین اجتمایی

بیمارستان آدرس تلفن نوبت دهی پلی کلینیک مفتح کیلومتر ١٠ جاده قدیم ساوه، چهاردانگه،خیابان شهید پارسیان  ٣-۵۵٢٧٨٨٨١ پلی کلینیک قدس تهران نو،خیابان دماوند،بین خیابان وحیدیه و سیلان ٧٧٨١١١٢١-٧٧٨١۴٩١۵ بیمارستان معیری میدان شهداء،سه راه مجاهدین ١۴و١١-٧٧۵٣۵١١٠ پلی کلینیک فدائیان اسلام شهرری،خیابان فدائیان اسلام،جنب کارخانه ممتاز ٣٣٧۴٣٠۶۶ بیمارستان شهدای ١۵ خرداد ورامین ورامین،نرسیده به میدان ولیعصر(ورودی شهر) […]