برچسب: بیمه آنلاین در خراسان رضوی

بیمه آنلاین در خراسان + بیمه کوثر در مشهد

بیمه آنلاین در خراسان + بیمه کوثر در مشهد

بیماری کرونا بسیار خطر ناک است  آن را بسیار جدی بگبرید و تا مجبور نشده اید از منزل خارج نشوید. هرکدام از ما می تواند قسمتی از زنجیره انتقال این ویروس خطر ناک به سایر اعضاء جامعه باشد.پس بهترین راه برای قطع این زنجیره خطرناک ماندن در خانه می باشد. باتوجه به همه گیری  کرونا […]