برچسب: بیمه اقساط 12 ماه، بیمه ماشین ارزان، پرداخت خسارت، پرداخت خسارت توسط بیمه، پرداخت هزینه، پرداخت هزینه بوسیله بیمه

ارزانترین بیمه آتش سوزی + بیمه قسطی

ارزانترین بیمه آتش سوزی + بیمه قسطی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. بیمه آتش سوزی و زلزله جهت خانه های اجاره ای این نوع بیمه نامه برای پرداخت خسارت به ساختمان نیست بلکه فقط برای جبران آسیبهای وارده به اثاثیه و لوازم زندگی مستاجر ساکن در آن منزل […]

خرید بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی ارزان

خرید بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی ارزان

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   پوششهای تبعی بیمه آتش سوزی لازم است بدانید که معمولا تمام پوششهای اضافی بیمه آتش سوزی توسط یک شرکت بیمه گر ارائه نمی گردد ولی پوششهای اضافی زیر در اکثر شرکتهای بیمه گر قابل ارائه […]

خریداینترنتی بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی مناسب

خریداینترنتی بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی مناسب

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. قیمت بیمه زلزله و آتش سوزی تعیین نرخ بیمه زلزله و آتش سوزی به شش پارامتر بستگی دارد : ۱-ارزش ساختمان مد نظر بیمه گزار جهت بیمه کردن ۲-ارزش اثاثیه و اموال مد نظر بیمه گزار […]

خرید اینترنتی بیمه نامه + بیمه قسطی

خرید اینترنتی بیمه نامه + بیمه قسطی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. افت قیمت خودرو در حوادث عومل موثر در محاسبه افت قیمت خودرو در  تصادف موضوع اول در تعیین میزان افت قیمت خورو ، نوع خسارتی است که به خودرو وارد شده است که آیا آسیب دیده […]

ارزانترین بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی قسطی

ارزانترین بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی قسطی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. تخفیفات قابل ارائه توسط شرکتهای بیمه گر در بیمه آتش سوزی در صورتیکه بیمه گزار جهت تمدید بیمه نامه آتش  سوزی سال قبل خود مراجعه نماید و بیمه نامه مذکور استفاده نشده باشد در این صورت […]

ارزانترین بیمه آتش سوزی و زلزله

ارزانترین بیمه آتش سوزی و زلزله

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. بیمه آتش سوزی – بیمه زلزله با توجه به اینکه با گذشت زمان تعداد و دامنه زلزله های واقع شده وسیع تر شده ، لازم است در انتخاب پوششهای اضافی ، به پوشش زلزله توجه ویژه […]

خریدبیمه آتش سوزی + بیمه قسطی + ارزانترین بیمه آتش سوزی

خریدبیمه آتش سوزی + بیمه قسطی + ارزانترین بیمه آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. شرایط بیمه زلزله منازل         با توجه به اینکه بیمه زلزله یکی از پوششهای تکمیلی بیمه آتش سوزی است، به سه حالت امکان ارائه وجود دارد: ۱-پوشش زلزله برای واحدهای مسکونی ۲-پوشش زلزله برای صنعتی ۳- پوشش […]

خرید بیمه ارزان + بیمه آتش سوزی قسطی

خرید بیمه ارزان + بیمه آتش سوزی قسطی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   پوششهای تکمیلی  بیمه آتش سوزی برخی پوششهای تکیملی هستند که از خیلی خاص هستند و بیمه گزاران برحسب شرایط و موقعیت جغرافیایی خود می توانند پرخطرترین آنها را انتخاب کنند: -ریزش سقف ناشی از سنگینی […]

خرید بیمه ارزان + افت ارزش خودرو + اقساطی

خرید بیمه ارزان + افت ارزش خودرو + اقساطی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید نحوه دریافت خسارت افت قیمت خودرو. شورای حل اختلاف یا دادگاه با توجه به اینکه مسولیت جبران خسارت مربوط به افت قیمت خودرو بعهده راننده مسبب حادثه است ، زیاندیده باید برای دریافت خسارت ناشی از […]