برچسب: بیمه بدنه اقساطی، بیمه بدنه اقساطی 12 ماه، بیمه بدنه اقساطی بدون یپش پرداخت بدون سودبیمه بدنه قسطی 12 ماه،

خرید ارزانترین بیمه نامه آتش سوزی

خرید ارزانترین بیمه نامه آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. اساس قرارداد این بیمه نامه براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پیشنهاد کتبی بیمه گذار که جزء لاینفک بیمه نامه بوده ، تهیه و تنظیم گشته و مورد توافق طرفین می باشد، لازم […]

خرید اقساطی بیمه نامه + ارزانترین بیمه آتش سوزی

خرید اقساطی بیمه نامه + ارزانترین بیمه آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی الف) بیمه اتش سوزی منازل مسکونی در  بهترین شرایط این بیمه نامه توسط کسی که در ساختمان مذکور زندگی میکند ، خریده میشود.  این بیمه نامه موارد زیر را […]

خرید اقساطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی + ارزانترین بیمه

خرید اقساطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی + ارزانترین بیمه

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   بیمه نامه آتش سوزی واحدهای مسکونی در این بیمه نامه موارد زیر پوشش داده میشود ضرروزیانهای وارده بعلت : آتش سوزی سیل و طوفان ، انفجار، زلزله ، ترکیدن لوله ها ، برخورد خودرو به […]

خرید بیمه قسطی + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه آتش سوزی

خرید بیمه قسطی + بیمه بدون پیش پرداخت + بیمه آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. ارزیابی خسارت بیمه آتش سوزی بعد از اینکه شرکت بیمه گر صادرکننده بیمه آتش سوزی ، گزارش بروز سانحه را از بیمه گزار در مهلت مقرر دریافت کرد ، بلافاصله ضمن همانگی با بیمه گزار در […]

خرید قسطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی ارزان + بیمه بدون سود

خرید قسطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی ارزان + بیمه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   ملاحظات پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی کاهش جبران خسارت در شرایط زیر شرکت بیمه گر صادرکننده بیمه نامه ، مجاز است جبران خسارت را تقبل ننماید یا اینکه مبلغ مذکور را به میزان تقصیر کسانیکه […]

خرید بیمه اقساطی + بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی ارزان

خرید بیمه اقساطی + بیمه آتش سوزی + بیمه آتش سوزی ارزان

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   ملاحظات پرداخت خسارت در بیمه آتش سوزی شرکای بیمه گزار  کارکنان مشغول در محل متلق به بیمه گزار همسر بیمه گزار بستگان نسبی و یا سببی درجه اول بیمه گذار خسارات ناشی از عمدی بودن سانحه توسط […]

خرید اقساطی بیمه آتش سوزی + بیمه ارازن + بیمه آتش سوزی

خرید اقساطی بیمه آتش سوزی + بیمه ارازن + بیمه آتش سوزی

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید.   خطرات غیرقابل پرداخت در بیمه آتش سوزی موارد زیر به هیچ عنوان در تعهدات جبران خسارت این بیمه نامه محسوب نمیشوند و در صورتیکه خسارتی به موارد بیمه شده ناشی از خطرات زیر ، قابل […]

بیمه اقساطی + بیمه آتش سوزی + بیمه بدون سود و پیش پرداخت

بیمه اقساطی + بیمه آتش سوزی + بیمه بدون سود و پیش پرداخت

  برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید. وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه در بیمه آتش سوزی اگر حادثه ای رخ دهد، بیمه گزار وظایفی بشرح زیر دارد: ۱-بیمه گزار موظف است بعد از مطلع شدن از سانحه رخ داده، طی پنج […]

خرید قسطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی + ارزانترین بیمه ثالث

خرید قسطی بیمه نامه + بیمه آتش سوزی + ارزانترین بیمه ثالث

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید شرایط فسخ بیمه نامه آتش سوزی با عنابت به اینکه بیمه اتش سوزی از رشته بیمه های اختیاری می باشد، در هر زمانی که بیمه گزار تصمیم خود را در خصوص فسخ بیمه نامه اتش سوزی  […]

خریدبیمه قسطی + بیمه آتش سوزی ارزان + بیمه ثالث ارزان

خریدبیمه قسطی + بیمه آتش سوزی ارزان + بیمه ثالث ارزان

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید برای خرید بیمه قسطی بدون پیش پرداخت وسود با ما تماس بگیرید شرایط تشدید خطر بیمه آتش سوزی درصورتیکه در مدت اعتبار بیمه نامه ، در کیفیت یا کمیت یا بطور کلی در ضعیت ساختمان و ابنه و کالاهای بیمه شده ، تغییروضعیتی پیش آید ، بیمه گزار […]