برچسب: بیمه بدنه اقساطی بدون یپش پرداخت بدون

بیمه بدنه ماشین + بیمه شخص ثالث قسطی ۱۲ ماه + بیمه بدون سود

بیمه بدنه ماشین + بیمه شخص ثالث قسطی ۱۲ ماه + بیمه بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید. مدراک لازم جهت دریافت خسارت بیمه بدنه مدارک مورد نیاز جهت جبران خسارتهای مربوط به تصادفات بشرح زیر می باشد: اصل و تصویر بیمه بدنه معتبر با کلیه الحاقیه های مربوطه داوراصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث خودرو تصادف کرده اصل و تصویر گواهینامه راننده مسبب حادثه […]