برچسب: بیمه ثالث قسطی بدون سود بیمه ثالث قسطی بدون سود

بیمه کوثر + بیمه شخص ثالث ماشین بدون سود

بیمه کوثر + بیمه شخص ثالث ماشین بدون سود

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. بیمه اقساطی بدون پیش پرداخت و سود قانون بیمه شخص ثالث نحوه پرداخت خسارت خودروی متعارف طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث در سال ۱۴۰۰ ، جبران خسارت خودروهای متعارف بصورت کامل توسط شرکتهای بیمه گر پرداخت خواهد شد. با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۰ […]

بیمه ثالث + بیمه با اقساط ۱۲ ماهه بدون پیش قسط و بدون سود

بیمه ثالث + بیمه با اقساط ۱۲ ماهه بدون پیش قسط و بدون سود

  برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید.   از کدام شرکت بیمه گر  بیمه شخص ثالث خودرو را بخرم؟ با توجه به یکسان بودن نرخ بیمه در سراسر کشور، در انتخاب شرکت بیمه گر جهت خرید بیمه شخص ثالث خودروی خود ، این موارد را در نظر بگیرد: ۱-  توانگری شرکت بیمه […]