برچسب: بیمه خودروی بین الملل

بیمه ثالث خودرو + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه بدون پیش پرداخت

بیمه ثالث خودرو + بیمه از دم قسط ۱۲ ماه بدون پیش پرداخت

برای استعلام و خرید بیمه شخص ثالث اینجا را کلیک نمایید. بیمه اقساطی بدون پیش پرداخت و سود بیمه خودروی بین الملل بیمه خودرو بین المللی در فرهنگ عامه مردمی ، تحت عنوان  کارت سبز خودرو معروف است. بیمه نامه های خودروی بین المللی ، به نوعی همان بیمه شخص ثالث بوده ک در سطح بین المللی […]