برچسب: بیمه درمان نکمیلی در شهرک صنعتی اشتهارد

بیمه کوثر در شهرک صنعتی اشتهارد + بیمه آتش سوزی و مسئولیت

بیمه کوثر در شهرک صنعتی اشتهارد + بیمه آتش سوزی و مسئولیت

بیمه کوثر در شهرک صنعتی اشتهارد ، آتش سوزی و مسئولیت با توجه به تحریم های ظالمانه دشمنان و کند شدن حرکت چرخ فعالیت های تولیدی و صنعتی ، همه ماها وظیفه داریم تا از کارآفرینان ارجمندی که در این شرایط حساس نه تنها کارگاه و کارخانه خود را تعطیل نکرده اند بلکه باعث رونق […]