برچسب: بیمه مسئولیت جامع شهرداری

بیمه مسئولیت عمومی +بیمه آتش سوزی

بیمه مسئولیت عمومی +بیمه آتش سوزی

بیمه مسئولیت عمومی ، بیمه آتش سوزی – بیمه مسئولیت آتش سوزی بیمه‌های آتش سوزی صادره ، فقط در قبال خسارت وارده به اموال و داراییهای شما ، تعهد جبران خسارت دارند، ولی خسارت‌های ‌‌وارده به اشخاص ثالثی را که بعلت افزایش گستره و دامنه آتش‌ و هم چنین انفجار ، در همسایگی و مجاورت […]