برچسب: بیمه پله برقی

بیمه مسئولیت حرفه‌ای نصب و نگهداری آسانسور+ بالابر و پله ‌برقی

بیمه مسئولیت حرفه‌ای نصب و نگهداری آسانسور+ بالابر و پله ‌برقی

  بیمه مسئولیت حرفه‌ای شرکت‌های نصب و نگهداری آسانسور، بالابر و پله ‌برقی علیرغم انجام نگهداری‌ و تعمیرات دوره‌‌ای آسانسورها که از جانب مالکان ساختمانهای تجاری و مسکونی اعمال می شود، ولی رخ دادن حوادث‌ ناشی‌ از خطاها  اشتباهات که بعلت سهل ‌‌انگاری‌ در نگهداری‌ آنها باعث شده که به استفاده کنندگان از آسانسور صدمات […]