برچسب: بیمه کرونا می خوام

بیمه هزینه پزشکی کرونا + بیمه کرونا در بیمه کوثر

بیمه هزینه پزشکی کرونا + بیمه کرونا در بیمه کوثر

 هزینه های بیمارستانی کرونا قابل بیمه شدن است .  آیا می دانیدتنها با پرداخت  مبلغ اندکی حق بیمه می توانید  پوشش بیمه ای بیماری کرونا را برای خود و خانواده خریداری نمایید ؟  از این به بعد به پشتوانه داشتن بیمه کرونا از شرکت بیمه کوثر نگران هزینه های بیمارستانی این بیماری پر هزینه نباشید. […]