برچسب: بیمه کوثر در بلداجی

بیمه آنلاین در چهارمحال و بختیاری + بیمه کوثر در شهرکرد

بیمه آنلاین در چهارمحال و بختیاری + بیمه کوثر در شهرکرد

ایران عزیز گرد غم برچهره تو نشسته و مانند سایر  ملت های جهان همه مارا افسرده کرده است .وبسیار متاسف هستیم که هر دو دقیقه یک خانواده ایرانی عزادار می شوند و همه ما  در استرس ناشی از این بیماری خطرناک از این وضعیت به شدت ناراحت هستیم  . فقط  با همکاری و هم فکری […]