برچسب: بیمه کوثر در گرمی

بیمه کوثر در خلخال + خریدبیمه آنلاین دراردبیل

بیمه کوثر در خلخال + خریدبیمه آنلاین دراردبیل

بیمه کوثر در خلخال ، خریدبیمه آنلاین دراردبیل  هم وطنان عزیز و ارجمند استان اردبیل  ، با توجه به شیوع ویروس انگلیسی ، افریقایی ، هندی …  لطفا این ویروس منحوس و غیر قابل کنترل کرونا را جدی بگیرید و تا مجبور نشوید از منزل خارج نشوید . بی توجهی هرکدام از  ما برابراست با […]