برچسب: بیمه کپسول اطفا حریق

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان + کپسول اطفا حریق

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان + کپسول اطفا حریق

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا این ‌بیمه‌ مربوط به جبران خسارت ناشی از مسئولیت تولیدکنندگان است.  این بیمه نامه مشمول پرداخت خسارات‌ جانی و مالی ‌‌وارده به مصرف کنندگان کالاهای تولیدی مندرج در بیمه نامه است  و نیز باید در نظر داشت که مشکلات ناشی از عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید […]