برچسب: تعهدات صندوق و بیمه گر بیمه شخص ثالث

قانون بیمه شخص ثالث + ماده ۲۹ + ماده ۳۰ + ماده ۳۱ + ماده ۳۲

قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ماده۲۹ـ تمامی اختلافات فیمابین صندوق و شرکتهای بیمه که ممکن است در اجرای این قانون بوجود آید به وسیله هیأتی شامل  دو نفر حقوق دان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب […]