برچسب: ثبت در آثار ملی ایران

جاذبه های گردشگری استان گلستان + گنبد کاووس

جاذبه های گردشگری استان گلستان + گنبد کاووس

برج گنبد کاووس ( برج گنبد قابوس)  این گنبد مخروطی شکل دارای شیب تندی بوده که دارای دو پوسته است ؛ گنبد درونی مثل گنبدهای خاکی به شکل نیم تخم مرغی میباشد و با آجر معمولی وساخته شده و پوسته‌ی بیرونی با آجرهای خاصی که به آنها آجرهای کفشکی (پخته شده‌ قرمزرنگ دارای دنباله‌ ) […]