برچسب: جذب فلزات سنگین

گیاهان دارویی + گیاه علف وتیور

گیاهان دارویی + گیاه علف وتیور

گیاه وتیور شاید ندانید که ویتو چیست ولی جالب است مطلع گردید که ویتو نوعی گیاه علفی با عمر “دائمی” بوده که رشد بسیار سریعی دارد. این گیاه می تواند تا سقف پنجاه سال و حتی بیشتر عمر نماید به همین علت آنرا گیاه دائمی مینامند. گویند. اسانس روغنی گرفته شده از ریشه های گیاه وتیوربه […]