برچسب: خرید بیمه بدنه

سوالات بیمه بدنه + بیمه بدنه خودرو

سوالات بیمه بدنه + بیمه بدنه خودرو

سوالات بیمه بدنه سوالات متداول در بیمه بدنه : ۱- آیا میتوان تخفیفات عدم خسارت بیمه بدنه را از یک شرکت بیمه به شرکت بیمه دیگری منتقل کرد؟ بله، کلیه شرایط مربوط به تمدید بیمه بدنه با شرط بازدید اولیه توسط شرکت بیمه جدید، نحفیفات . تغییرات بیمه بدنه به شرکت جدید منتقل می شود. […]