برچسب: خشخاش کالیفرنیا

گیاهان دارویی + شقایق کالیفرنیا

گیاهان دارویی + شقایق کالیفرنیا

  گیاه دارویی  شقایق کالیفرنیا گیاه شقایق کالیفرنیا دارای گل زیبایی مثل گل شقایق بوده که  با نام تجازی خشخاش کالیفرنیا نیز معروف می باشد. اما شاید از خود سوال کنید که چرا نام شقایق کالیفرنیا بر روی این گل گذاشته شده است. بهتر است بدانید که اهالی ایالت های آمریکا هر کدام برای خودشان […]