برچسب: خطای و اشتباه پزشکان چگونه قابل جبران است؟

مشاوره رایگان بیمه ی پزشکان و پیراپزشکان

مشاوره رایگان بیمه ی پزشکان و پیراپزشکان

بیمه مسئولیت پزشکان و پیراپزشکان : با توجه به مسئولیت خطیر پزشکان و پیراپزشکان و اینکه کار این گروه در ارتباط با انسان میباشد و ممکن است کوچکترین خطای آنان منجر به بروز خسارت جبران ناپذیری گردد (فوت بیمار- نقص عضو ) لذا این گروه میتوانند با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه ، مسئولیت […]