برچسب: خواص درمانی

داروهای گیاهی

داروهای گیاهی

    داروهای گیاهی Herbal medicine یا Herbalism  کلیه مطالعات مربوط به فارماکوگنزی و استفاده و بکارگیری از گیاهان دارویی در ساخت دارو  است. باید بدانید که اساس اساس معالجه پزشکی در عمده تاریخ بشر، گیاهان بودند و امروزه نیز در طب سنتی بطور وسیع و گسترده‌ای از آن بکارگیری میشوند. طب مدرن امروزی از […]