برچسب: خودروی متعارف و نا متعارف

خودروی متعارف + خوروی نامتعارف

خودروی متعارف + خوروی نامتعارف

خودروی متعارف و نامتعارف قانون خودروی نامتعارف این قانون در سال  ۱۳۹۵ برای جبران هزینه‌های  خسارت خودروهای لوکس مصوب گردید. خودروی لوکس (نامتعارف): خودرویی میباشد که قیمت آن بیش از نصف دیه کامل در ماه حرام هر سال میباشد    خودروی متعارف  خودرویی که قیمت آن کمتر از نصف قیمت دیه در ماه حرام باشد […]