برچسب: خودور بدون بیمه

خرید بیمه بدنه ماشین + قسطی ۱۲ ماه + بدون پیش پرداخت

خرید بیمه بدنه ماشین + قسطی ۱۲ ماه + بدون پیش پرداخت

برای استعلام و خرید بیمه اینجا را کلیک نمایید قانون بیمه شخص ثالث ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث دراینجا تاکید میگردد که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی خودروی فاقد بیمه شخص ثالث را در اختیار دیگران قرار ندهید، موضوع فاقد بیمه شخص ثالث میتواند ابطال بیمه نامه شخص ثالث باشد ، یا […]