برچسب: دارندگان حساب بلند مدت

تخفیفات بیمه بدنه خودرو + بیمه بدنه خودرو

تخفیفات بیمه بدنه خودرو + بیمه بدنه خودرو

تخفیفات موضوعی بیمه بدنه   یکی از مباحث چالشی بیمه بدنه ، اعطای تخفیف به خودروها میباشد که به چه گروههایی میتوان چه تخفیفاتی را اعمال نمود. در اینجا قصد داریم گروههایی که مشمول دریافت تخفیف میشوند را برای آگاهی شما عزیزان ارائه میدهیم:   شرکتهای بیمه گر برای گروه های خاص ، تخفیفاتی را […]