برچسب: درب دلکو

عیب یابی و تعمیر خودرو + استارت خودرو

عیب یابی و تعمیر خودرو + استارت خودرو

ایرادات و اشکالات مربوط به استارت در ادامه آموزشهایی که در زمینه اجزای برقی سیستم خودرو بحضورتان ارائه کردیم، میخواهید بصورت فنی تر و ریز تر به جزئیات اشکالات و معضلاتی که روزانه دامن صاحبان و رانندگان را میگیرد، بپرداریم، که بشرح زیر اراده میگردد: سوال ۱:  چرا خودرویم در استارت زدن مشکل دارد؟ جواب: […]