برچسب: دریافت خسارت از بیمه بدنه

پوششهای بیمه بدنه + بیمه بدنه اقساطی

پوششهای بیمه بدنه + بیمه بدنه اقساطی

پوششهای بیمه بدنه: اساسا بیمه بدنه دارای دو گروه پوشش است که جزئیات آن بشرح زیر ارائه میگردد: ۱- پوشش‌های اصلی خطرات اصلی در بیمه بدنه آنهایی هستند که تمام شرکتهای بیمه گر، برای بیمه بدنه های صادره ، ملزم به جبران خسارت میباشند که این موارد عبارتند از: – برخورد خودرو با یک جسم […]

مدارک جهت دریافت خسارت بیمه بدنه + بیمه بدنه قسطی

مدارک جهت دریافت خسارت بیمه بدنه + بیمه بدنه قسطی

دریافت خسارت بیمه بدنه چه مدارکی برای دریافت خسارت از بیمه بدنه لازم است؟ اگر با حادثه ای مواجه شدید، توصیه میشود ضمن مدیریت استرس خود ، سریعاً به شرکت بیمه گر اطلاع دهید و برای اعلام تشکیل پرونده و ارزیابی خسارت ، باید موارد زیر را به شرکت بیمه ارائه نمایید تا بتوانید در […]