برچسب: دریافت خسارت از بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت + لزوم خرید بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت + لزوم خرید بیمه مسئولیت

  بیمه مسئولیت و لزوم خرید بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت ، قسمتی از رشته بیمه‌‌ های عمومی محسوب میگردد که مستقیما در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه، شناخت افراد درخصوص حقوق و نیز مسئولیت‌‌های یکدیگر و همچنین تأمین امنیت حرفه‌‌‌ای مشاغل و فعالیت‌‌ها، تاثیر گذار است. لزوم خرید بیمه مسئولیت: هر فردی به نسبت نقش […]

بیمه مسئولیت + بیمه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت + بیمه مسولیت کارفرما در قبال کارکنان

سایر انواع بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مشمول پرداخت خسارات وارد شده به کارکنان و کارگران است ( کلیه کارکنان شاغل در حدود فیزیکی کارگاه درج شده رد بیمه نامه ، شامل کارگران ایرانی  و غیرایرانی را شامل میشود) . این بیمه نامه از نظر فیزیکی […]

بیمه مسئولیت عمومی + مدیران مراکز آموزشی + مدیران اردوها

بیمه مسئولیت عمومی + مدیران مراکز آموزشی + مدیران اردوها

    بیمه مسئولیت عمومی – بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی افرادی که در مراکز آموزشی مشغول کار یا تحصیل می باشند ، مسئولیتشان بعهده سرپرستان و مدیران آن مرکز‌ است. بهمین دلیل اگر اتفاقی برای هرکدام از آنها پیش بیاید ، جبران خسارات آن مستقیما بعهده مسئولین مراکز‌ است. بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی […]

شرایط عمومی بیمه مسئولیت + تعهدات بیمه گر

شرایط عمومی بیمه مسئولیت + تعهدات بیمه گر

شرایط عمومی بیمه مسئولیت هر بیمه نامه ای دارای شرایط عمومی منحصر به فردی است که بیمه های مسئولیت هم از این قاعده مستثنی نمیباشند. شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی بشرح زیر است: – موضوع قرارداد پرداخت خسارت‌های ناشی از مسئولیت مدنی ‌‌بیمه‌ گذار، مطابق موضوع درج شده در شرایط خصوصی ‌بیمه‌ نامه در […]

بیمه مسئولیت عمومی + حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت عمومی + حیوانات خانگی

بیمه مسئولیت عمومی   انواع بیمه های مسئولیت عمومی:   – بیمه مسئولیت حیوانات خانگی با توجه به افزایش میزان تقاضای جامعه برای نگهداری حیوانات در محل سکونت خود ، قطعا نگهداری حیوانات خانگی دارای مشکلات مخصوص به خود است که شما میتوانید با پرداخت میلغ کمی به شرکت بیمه ، بسیاری از هزینه های […]