برچسب: دریافت خسارت از بیم مسئولیت

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی

بیمه مسئولیت عمومی تقسیم بندی انواع بیمه های مسئولیت عمومی – بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی این ‌بیمه‌ ها برای جبران کلیه خسارات‌ مالی و جانی که دراثر خطرات نصب و نگهداری تابلوهای تبلیغاتی در قبال سایرین، را بعهده دارد. – بیمه مسئولیت مجموعه‌های ورزشی هرگاه افراد در موقع حضور و نیز استفاده از اماکن ورزشی‌ […]