برچسب: دریافت خسارت بیمه مسئولیت دلالان رسمی

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین + دلالان رسمی

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین + دلالان رسمی

بیمه مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین این ‌بیمه‌نامه جهت جبران خسارات جانی ومالی وارده به صاحبان ابنیه ، ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (همسایگان و نیز عابرین و …) و هم چنین کارمندان اجرایی پروژه های ساختمانی، که در اثر مسئولیت حرفه‌‌ای مهندسین طراح، محاسب و ناظر ساختمان در نظر گرفته شده است. لارم به ذکر است که مهندسین […]